Biostymulator Magnetyczny HM-R2012

Biostymulator Magnetyczny HM-R2012


119,00 zł brutto


Powiadom mnie kiedy będzie dostępny

Prof. IBF dr Jerzy Janicki
Dyrektor Międzynarodowego Centrum Magnetoterapii w Poznaniu informuje:głównym tematem badań naukowych prowadzonych w naszym centrum jest określenie optymalnego rozkładu przestrzennego stałego niejednorodnego pola magnetycznego oraz zbadanie jego wpływu na funkcjonowanie organizmu żywego…….
W tej dziedzinie jesteśmy unikalnym ośrodkiem nie tylko w Polsce. Poprzez zastosowanie nowoczesnych metod analizy i programowania nieliniowego udało się we współpracy z wybitnymi fizykami z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskać unikalny rozkład pola magnetycznego. Widzimy tu trójwymiarowy wykres przedstawiający przestrzenny rozkład natężenia pola magnetycznego wytwarzanego przez biostymulatory. Wykres ten jest wynikiem symulacji komputerowej przeprowadzonej dla czterech pojedynczych elementów magnetycznych.

Dzięki użyciu komputera możemy oglądać go z różnych kierunków. Widać wyraźnie, że w obszarze znajdującym się bezpośrednio nad magnesami pole osiąga największą wartość. Jeżeli zbliżymy się do powierzchni biostymulatora to zamiast prostych maksimów, widzimy dodatkowe struktury w rozkładzie przestrzennym pola. Stają się one bardziej widoczne, gdy popatrzymy na wykres pod różnymi kątami.

Jeszcze bardziej skomplikowaną sytuację mamy, gdy poszczególne magnesy znajdują się w odpowiedniej konfiguracji. Wtedy to oglądane przez nas poprzednio pojedyncze wzniesienia zlewają się w jedną różnorodną strukturę. Zupełnie inny rozkład obserwujemy dla składowej x pola magnetycznego. Jak dowodzą liczne badania właśnie takie zróżnicowane przestrzenne rozkłady pól magnetycznych dają szczególnie uzdrawiające właściwości i wpływają korzystnie na nasz organizm. Obserwujemy modelowe zachowanie poruszających się komórek krwi w stałym niejednorodnym polu magnetycznym, które powoduje uporządkowany ich ruch oraz proces dekoagulacji. Dzięki temu zwiększa się powierzchnia czynna przenoszenia tlenu oraz dwutlenku węgla.

Te pozorne ruchy w rzeczywistości odzwierciedlają proces jej uaktywniania. Pod działaniem takiego pola następuje również częściowa polaryzacja komórek, co wpływa na zwiększenie różnicy potencjałów, oraz większą aktywność związków wysokoenergetycznych. Usprawnia to działanie pompy sodowo-potasowej, co w konsekwencji poprawia gospodarkę wodno-elektrolitową.

Możliwy jest wówczas przepływ poprzez błonę komórkową toksyn oraz znacznych rozmiarów anionów białczanowych, prowadząc do detoksyfikacji całego organizmu.

Układ nerwowy to sieć nerwów zbudowanych z długich wypustek komórek nerwowych, które przenoszą informację w postaci impulsów elektrycznych między centralnym układem nerwowym a pozostałymi częściami ciała.

Komórki te łączą się między sobą poprzez synapsy przekazując sygnały za pomocą chemicznych przekaźników.

Pole magnetyczne powoduje depolaryzację lub hiperpolaryzację błony post-synaptycznej wpływając tym samym na optymalne działanie tego układu.

Układ krążenia, to złożony zespół narządów, którego głównym zadaniem jest rozprowadzenie w obrębie ustroju składników odżywczych oraz udział w wydalaniu zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii.

Żywe organizmy zachowują się w polu magnetycznym jak diamagnetyki tylko niektóre cząsteczki mają właściwości paramagnetyczne. Do nich zaliczamy m.in. hemoglobinę.

Opublikowano wiele prac medycznych o pozytywnych efektach działania stałego pola magnetycznego w chorobach sercowo-naczyniowych, nadciśnieniu tętniczym, egzemach, gojeniu się ran, a nawet w chorobie popromiennej. Wykazano, że stałe pole magnetyczne zmniejsza szybkość osiadania erytrocytów, natomiast powoduje wzrost liczby leukocytów we krwi a przypomnijmy, że leukocyty spełniają w organizmie funkcje odpornościowe.

W organizmie żywym komórki krwi mają tendencje do koagulacji, czyli zlepiania się w efekcie mogą powstać zatory, zakrzepy powodujące blokady części tego układu. Prowadzi to do niekorzystnych zmian w naczyniach włosowatych układu krwionośnego.

Oto modelowe zachowanie się komórek krwi pod wpływem stałego niejednorodnego pola magnetycznego. Obserwujemy rozłączanie się komórek oraz ich polaryzację, co umożliwia im wykorzystanie całej powierzchni do transportu tlenu lub dwutlenku węgla.
Przyjrzyjmy się jak ten proces przebiega w bardzo licznych naczyniach włosowatych.
Obserwujemy ściśle ze sobą połączone komórki, co niewątpliwie utrudnia ich poruszanie się, a tym samym równomierne i dostateczne zaopatrzenie w tlen, niezbędne do życia substancji. Pod działaniem pola magnetycznego obserwujemy wyraźne rozluźnienie komórek połączone z ruchem spiralnym wokół linii tego pola. Następuje, zatem udrożnienie kanałów naczynia, co prowadzi do prawidłowego działania całego układu. Układ Limfatyczny to sieć naczyń obejmująca niemal wszystkie elementy ciała.

Stanowi on część układu krążenia. Zbiera osocze i białe ciałka krwi, które wydostały się z włośniczek do przestrzeni między-komórkowych.

Stosując wyroby magnetyczne o odpowiednim rozkładzie przestrzennym pola magnetycznego, którego kierunek jest ustawiony tak, aby wspomagać działanie układu limfatycznego, obserwujemy bardzo korzystne i nieoczekiwane rezultaty leczenia wielu, wielu schorzeń.

Woda stanowi przeważającą część masy organizmów żywych. Jest głównym składnikiem płynów ustrojowych takich jak krew, limfa lub płyny międzykomórkowe. Wokół każdej obcej cząsteczki w zwykłej wodzie molekuły wody tworzą swoiste aglomeraty w postaci otoczki.

Koncentracja węglanu wapnia powoduje krystalizację, która zaczyna się w pewnych punktach startowych i wówczas powstają dendryto podobne związki w rodzaju kamieni na przykład nerkowych trudno rozpuszczalnych i bardzo niebezpiecznych dla organizmu.

Jeżeli woda porusza się w polu magnetycznym o określonej sekwencji czasowej to może wystąpić rezonans powodujący oderwanie się molekuły wody od aglomeratu, co spowoduje proces krystalizacji kryształów w postaci dysków, które nie są związane ze ściankami naczynia. Struktury te stanowią doskonały rezerwuar związków magnezu lub wapnia potrzebnych na przykład. podczas zrastania złamanych kości.

Ponadto woda poddana działaniu takiego pola magnetycznego ma tendencje do rozkruszania już istniejących kamieni na przykład. nerkowych.

Kliniczne wyniki badań tych wyrobów są publikowane w specjalistycznych czasopismach medycznych, które w pełni to potwierdzają. Temat ten realizujemy we współpracy z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Odpowiednie stałe pole magnetyczne jak dowodzą współpracujący z nami specjaliści z różnych dziedzin, to bezcenna energia dla życia i zdrowia każdego z nas.

Biostymulatory magnetyczne są efektem swoistego połączenia azjatyckiej medycyny ludowej z najnowocześniejszą techniką medyczną. Skutecznie leczą i zapobiegają niemal wszelkim schorzeniom.

Prezentowane rezultaty są indywidualnymi osiągnięciami i firma Uniproducts nie może zagwarantować uzyskania identycznych rezultatów przez wszystkich użytkowników produktu

Brak komentarzy od klienta w tym momencie.

Only registered users can post a new comment.

Kliknij w obrazek i porozmawiaj z nami

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę